O artystce

 Edukację muzyczną rozpoczęła w 1994 roku na  Wydziale Wokalnym Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu.
 W 2003 roku  ukończyła z wysoką notą studia na Wydziale Wokalno–Aktorskim Akademii Muzycznej w  Poznaniu, w klasie śpiewu solowego prof. Antoniny Kowtunow.
 Podczas studiów  muzycznych brała udział w licznych koncertach oraz mistrzowskich kursach wokalnych, m.in. u prof. Heleny Łazarskiej (Wiedeń) oraz warsztatach wokalnych prof. André Orlowitza (Kopenhaga).
  W 1997 roku ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim a  w roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z dziedziny  filozofii.
  Artystka  wykonuje muzykę wokalną różnych epok i stylów.
  W swoim repertuarze posiada utwory z  gatunku muzyki sakralnej, oratoryjno–kantatowej, operowej, operetkowej oraz pieśniarskiej.
 Śpiewaczka koncertowała m.in. w ramach prestiżowego cyklu koncertów „Wieczory  Tumskie” (Wrocław  2006 r.) oraz podczas Bytomskiego Festiwalu Organowego (Bytom  2008 r.).
  Od 2006 r. współpracuje z wrocławską Fundacją na rzecz kultury „Studium  Culturae Ecclesiae” uczestnicząc w organizowanych pod patronatem prof. dra hab. Ks. Metropolity Mariana Gołębiewskiego cyklach koncertów muzyki poważnej poprzedzanych  prelekcjami o tematyce teologicznej-„Verbum cum Musica”.

Rekomendacje

Go to top